Společnost Metako rozšířila ISO certifikace o dvě nové normy

V rámci zvyšování kvality a rozšiřování služeb jsme úspěšně aplikovali v našem systému normy ISO 14001 a ISO 45001.

ISO 14001 tvoří systém environmentálního managementu (EMS), tedy managementu životního prostředí určený výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a profilu společnosti.

ISO 45001 má za cíl specifikovat požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizacím poskytuje návody a postupy, jak vytvářet bezpečná pracoviště pomocí prevencí pracovních úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů a aktivním zlepšováním výkonnosti BOZP.

Certifikáty s sebou nesou velkou zodpovědnost, proto na sobě celý tým průběžně pracuje.