Metako rozšířilo svoje portfolio o dvě nová osvědčení

Společnost Metako získala dvě nová prestižní osvědčení – inspekční certifikát způsobilosti výrobce a osvědčení o certifikaci procesu svařování. Certifikáty udělila společnost Tesydo s.r.o.

Certifikát způsobilosti je dokladem, že firma je schopná provádět výrobu, instalaci, servis a svářečské činnosti ocelových (kovových) konstrukcí, na základě ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1990, ČSN EN 1011-1, 2, při zavedeném systému managementu kvality a plnění požadavků na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 a dozoru dle ČSN EN ISO 14 731.

Osvědčení o certifikaci procesu svařování je vydáno na základě splnění kvalitativních požadavků specifikovaných v normě ČSN EN ISO 3834-2:2021. Certifikát zahrnuje výrobu (opravy), instalace (montáž) ocelových (kovových) konstrukcí dle ČSN EN 1090-2.

Certifikáty s sebou nesou velkou zodpovědnost, proto se celý náš tým neustále zdokonaluje.