Metako získalo vyšší kvalifikaci EXC3 pro svařování

Získali jsme vyšší kvalifikaci pro svařování EXC3. Certifikát způsobilosti potvrzuje schopnost firmy provádět výrobu, instalaci, servis a svářečské činnosti ocelových konstrukcí, osvědčení o certifikaci procesu svařování je uděleno na základě splnění kvalitativních požadavků specifikovaných v normě ČSN EN ISO 3834-2:2021.